+45 70201544 info@skydoor.dk

VIGTIG INFO

Vedligeholdelse

VIGTIG INFO

Vedligeholdelse

Sådan vedligeholder du skydedøre fra SKYDOOR

Skydedørsskinner og vogne:

 • Skydoor skydedørsvogne og skinner er vedligeholdelsesfrie
 • Skydedørsvogne og skinner må ikke smøres med olie eller andre glidemidler

Kontrol af brand- og lyddøre:

 • Brandskydedøre selvlukkende eller med ABDL skal afprøves løbende, og serviceres minimum 1 gang årligt
 • Det anbefales at Brandskydedøre selvlukkende eller med ABDL afprøves, ved udløsning af ABDL ca. 1 gang om måneden. Det er vigtigt at døren står i åben pos. Ved udløsning af ABDL.
 • Branddøre bør kontrolleres for at sikre den i montagevejledningen foreskrevne luft, mellem døre og karme vedholdende er til stede, samt at brandpastalister og tætningslister ikke er defekte.
 • Ved branddøre model MH kontrolleres endvidere, at alle lukkemekanismer m.m. er funktionsdygtige

Justering af dørplader:

Her kan du se step by step hvordan du justerer skydedøre fra SKYDOOR.

 • Tag toplisten af – der sidder 3 skruer under en hvid dækprop
 • Løsne møtrikken på forreste og bagerste vogn
 • Højdejustering : 8 mm bolt skrues op eller ned med en 6 mm nøgle
 • Justeringtil siden : Skydedørsvogn trykkes i bund af topbeslag, døren kan herefter justeres til den ønskede side
 • Fastspænd møtrikken – hold evt. bolten med en 6 mm nøgle
 • Genmonter topliste og dækpropper

Rengøring af døre, karme og glaspartier:

Lakerede eller fabriksmalede dørplader og karme kan rengøres med en blød klud vredet op med varmt vand. Ved større behov kan næsten alle normale rengørings- og opvaskemidler anvendes.
Efter rengøring af overflader aftørres altid med en tør klud.

Der må ikke anvendes rengøringsmidler, som indeholder klor, acetone, sprit, salmiak, petroleum, andre opløsningsmidler og slibemidler.

 

Rengøring af glaspartier

Glaspartier rengøres som foreskrevet ved døre og karme. Det skal dog bemærkes at, der ikke må løbe vand eller andet ned mellem glas og glasliste, da dette kan ødelægge de brandhæmmende materialer i konstruktionen.

 

Malede og lakerede overflader

Er der sket mindre skader på malede overflader, kan det oftest udbedres med voks og reparationsmaling. Større ridser eller skader kræver reparation og ommaling.
Er der sket mindre skader på lakerede overflader, anbefales omlakering. Lakerede bundstykker lakeres efter behov eller min. 1 gang årligt, inden at lakken gennembrydes.

Vedligeholdelse af beslag m.m:

Låsekassen kræver normalt ingen smøring, dog skal låsefallen smøres efter behov med Ruko låsefedt.
De bevægelige dele på paskviller og kantrigler smøres efter behov.
Tætningslister vedligeholdes efter samme principper som for døre og karme.
Rustfrie stålsparkeplader rengøres med almindelige syrefri rengøringsmidler. Tør pladen af med en olievædet klud og tør efter med en tør klud.

Brug aldrig ståluld, stålbørste eller syreholdige midler

Døre med laminatoverflade:

Grundrengøring af alle typer laminat

Hvis laminaten er tilsmudset efter endt forarbejdning, enten med en hinde fra rensning med fortynder eller
andre opløsningsmidler, anbefaler vi, at man anvender Laminatrens/Økoclean og en hvid melaminsvamp til
grundrengøring af laminaten.
Laminatrens påføres overfladen ufortyndet. Ved ruflede overflader kan der med fordel anvendes en blød
opvaskebørste. Lad væsken skumme op under påføringen. Lad det virke i ca. 5 min. Afvask grundigt med
rent vand. Det er vigtigt, at alt laminatrens vaskes bort. Tør efter med en tør klud og slut evt. af med at tørre
efter med en melaminsvamp.

Daglig rengøring af alle typer laminat

Til daglig vedligeholdelse benyttes en fugtig klud evt. med lidt universal rengøringsmiddel. Laminatrens kan
også bruges til daglig rengøring – både koncentreret eller fortyndet med vand. Lad det virke 2 til 3 minutter.
Herefter vaskes laminaten af med en mikrofiberklud med rent vand. Sørg for at få alle sæberester med. Til
slut tørres laminaten af med et tør klud. Herefter bør laminaten være helt ren. I enkelte tilfælde kan det dog
være nødvendigt at gentage processen 1 til 2 gange.

Laminatrens / Økoclean & Melaminsvamp

Vores Laminatrens/Økoclean fås i 1 liters flasker med forstøver – og i sprayflasker med 250 ml., der også er
velegnet til slutkunden.

Datablade på Laminatrens/Økoclean findes på
www.riisfort.dk/laminatrens