+45 70201544 info@skydoor.dk

SAMHANDELSBETINGELSER

Leverandører

SAMHANDELSBETINGELSER

Leverandører

Samhandelsbetingelser

 

Samhandelsbetingelser Skydoor og Leverandører

Vi optimerer løbende vores administrative procedurer og nedenstående bedes overholdt i forbindelse med fakturering.

  1. Fakturaen skal udstedes til korrekt selskab.
  2. Sagsnummer og bestiller skal være påført.
  3. Fakturaer fremsendes til faktura@skydoor.dk
  4. Kreditnotaer skal være påført fakturanummer disse vedrører.
  5. Fakturaen skal være os i hænde senest den 5. i efterfølgende måned. Ved for sen modtagelse rykkes betalingsdagen yderligere 30 dage.
  6. Betalingsbetingelser er altid løbende måned 30 dage.

Skulle fremsendte faktura eller kreditnota ikke opfylde ovenstående, vil den blive tilbagesendt og betalingen udsættes til korrekt dokument er modtaget.

Har du spørgsmål til ovenstående, da er du velkommen til at kontakte vores økonomiafdeling.